Arama Yap

Gözle göremediğimiz havanın bulunduğu ortamın hızlıca şeklini aldığını ve sıvılardan daha hızlı hareket ettiğini göz önünde bulundurursak havanın da aslında bir akışkan olduğunu kabul etmemiz zor olmaz. Kısaca rüzgar enerjisi işte havanın bu akışkanlığını önce mekanik enerjiye, sonra da elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Suyun akışkanlığını önce mekanik enerjiye sonra da elektik enerjisine dönüştüren sistemlere hidroelektrik santrali olrak adlandırılırız. Aynı şekilde havanın yani rüzgarın akışkanlığını önce mekanik enerjiye sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sitemlere de rüzgar santrali adı verilir. Şimdi sırayla temel anlamda rüzgar türbinin en temel kısımları sayılan 3 ana sistemi inceleyelim.

Pervane Kanatları:

Rüzgarın esmesiyle birlikte rüzgar pervanenin kanatlarına çarpar ve onu döndürmeye başlar. Bu dönme rüzgar enerjisini kinetik(hareket) enerjisine dönüştürür. Pervaneler yapısı ve yerleşimi gereği rüzgarın estiğinde yönde döner.

Şaft:

Rüzgar enerjisi üretiminde kurulan rüzgar türbinin pervenelerinin dönmesiyle dönmeye başlayan sistemdir. Şaft dönerek motor içinde elektrikk enerjisi sağlanması için hareket oluşmasına neden olur.

Jeneratör:

Diğer adıyla üreteçin çok basit bir çalışma yöntemi vardır. Elektrik enerjisi elektromanyetik indüksiyon ile üretilir. Bildiğimiz, günlük hayatta oyuncak arabalarda bile rasladığımız elektrik motoruna benzer bir yapıdadır. İçinde ortasında da ince tellerle sarılmış bir bölüm bulunan mıknatıslar vardır. Pervanenin dönmesiyle, dönmeye başlayan şaft motor içindeki bu sarım bölgesini etkileyerek , etrafındaki mıknatısların ortasındaki mili döndürmeye başlar. Bu sayede rüzgar enerjisi alternatif akıma (AC) oluşturur.

Eskiden çiftçiler tarafından tahıl öğütmek gibi amaçlarla kullanılan yel değirmenleri aslında günümüzdeki elektrik üreten moden rüzgar santrallerinin ilkel hali sayılır. Yani rüzgar enerjisinden faydalanma çalışmaları insanlar tarafından kullanılmaya tahmin edilenden çok daha uzun zaman önce başlandı.

Günümüzde her zaman her yerde aynı verimi sağlayamama gibi olumsuz yanları olsa da ucuz olması, hammaddenin tamamen bedava olması ve çevreye zararlı hiç bir atık madde oluşturmamasından kaynaklanan çevre dostu olması sebebiyle; özellikle son yıllarda gitgide artarak kullanılmaya başlanmıştır. Son yıllarda pekçok hükümet ve sivil toplum örgütü çok ciddi bütçe ve zaman ayırarak rüzgar enerjisinden daha verimli faydalanmanın yöntemlerini araştıraya başlamıştır.