Arama Yap

Makina Otomasyonu

Makina Otomasyonu,programlanabilir lojik kontrol üniteleri anlamına gelen PLC yardımıyla,bir işletmedeki makinaların üretim aşamalarında kontrol edilmesi anlamına gelir.PLC kullanan işletmeler,en az fireyle,en kısa zamanda,kaliteli üretim yaparlar.

YESA ENERJİ tüm makinalar için PLC sistemlerini tasarlar ve uygular.İşletmelerinizdeki ve tesislerinizdeki makinalarınızın kontrolünü son teknoloji ürünü PLC sistemleriyle gerçekleştirir.

Ayrıca teknik destek ekibimiz ile makinalarınızı en verimli şekilde çalışması için otomasyon çözümleri sunar.

Konut Otomasyonu

Bir konutun kontrolü ve veri iletişimi için gerekli olan tüm sistemler,son teknoloji ürünleri ile kurulur.Tek bir merkezden gözlemlenecek şekilde gerçekleştirilen kurulum,kullanıcının kolay ve hızlı bir şekilde istenen alt yapı hizmetlerine sahip olması sağlanır.

Bina Otomasyonu

Bina otomasyonu genel olarak binadaki cihazlarla ilgili izleme, işletme ve yönetme işlerinin merkezileştirilmesidir. Binada bulunanlar için daha güvenli ve konforlu bir ortamı daha az iş gücü ve enerji ile oluşturabilmek için BOS (Bina Otomasyon Sistemi) şarttır.Otomasyonla bina yada bina gruplarındaki ısıtma, soğutma ve klima santralleri gibi mekanik cihazların otomatik kontrolü sağlanır.Böylece enerji tasarrufu sağlanır, bakım masrafları minimum seviyeye iner.

Bilgisayarın çok yaygın ve ucuz olmadığı dönemde yalnızca büyük ticari binalarda kurulabilen BOS, günümüzde her tip ve büyüklükteki bina için uygun bir çözüm ve iyi bir yatırım haline gelmiştir. Doğru kurulmuş bir sistem, sağladığı işgücü ve enerji tasarrufuyla ortalama 2-3 yıl içerisinde kuruluş maliyetini çıkartabilmektedir.

Otomasyonun bina işletme ve yönetiminde sağladığı bazı avantajlar şunlardır:

 • Merkezi kontrol, daha az işgücü kullanarak daha fazla iş yapılabilmesini sağlar.
 • Daha hassas ve zamanında kontrol, enerji harcamalarını azaltır.
 • Aynı koşullarda hep aynı şekilde tekrarlanan işler, programlanabileceği için daha basit bir işletme sağlar.
 • İşletmecilerin eğitimi ve sisteme hakimiyeti grafik arabirimler sayesinde çok basitleşir.
 • Binada bulunanların ihtiyaçları en hızlı ve uygun şekilde karşılanabilir.
 • Uyarı ve arızalardan anında haberdar olunması bakım ve onarımı çabuklaştırır.
 • Geçmişe dönük kayıtlar, alarm raporları ve bakım programları daha etkin bir işletme sağlar.
 • Esnek programlanabilme ve genişleyebilme özellikleri, değişen ihtiyaçların karşılanmasını ve sisteme ekler yapılmasını kolaylaştırır.
 • Yangın algılama, aydınlatma kontrolü gibi diğer sistemlerle entegrasyon, binada bulunanlar için daha güvenli ve konforlu bir ortam sağlar.

Scada Mcc

Scada, uzaktan kontrol ve gözleme sistemidir. Denetlenebilen ve konrol edilen bir sistemin genel adıdır. En genel olarak enerji scadası (Elektrik - Su - Doğalgaz) ve proses scadası (Fabrika - Tesis otomasyonu) olarak ikiye ayrılır.

SCADA sistemleri, büyük bir alana ait teknik konulardaki denetleme ve yönetim işlevini yerine getirmek amacı ile kullanılır. SCADA kontrol sistemi sayesinde, bir tesise veya işletmeye ait tüm ekipmanların kontrolünden üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi sağlanabilir.

YESA ENERJİ en yaygın kullanım alanları olan kimya endüstrisi, doğalgaz ve petrol boru hatları, petrokimya endüstrisi, elektrik üretim ve iletim sistemleri, elektrik dağıtım tesisleri, su toplama, arıtma ve dağıtım tesisleri, hava kirliliği kontrolü, çimento endüstrisi, otomotiv endüstrisi başta olmak üzere, tüm çalışma alanları için hammadde temininden, üretim planlamasına, üretimden raporlamaya kadar sorunsuz çalışan skada scada sistemleri kurmaktadır.

Firmamız üretim hatları, fabrikalar, akıllı binalar, arıtma tesisleri, akaryakıt pompa istasyonları gibi çalışma alanları için MCC panoları hazırlamaktadır. Hareket kontrol sistemleri (MCC) panoları aracılığıyla sağlanan otomasyon, tüm bu alanlarda herhangi bir işletmede tüm üretim faaliyetlerinin kontrol edilmesi olanağı sağlar.

Otomasyon Servisi

Otomasyon konusunda her türlü faaliyet alanı ve işletme için hizmet sunan firmamız;

 • Otomasyon sistemlerinin bakım anlaşmalı olarak periyodik bakımlarını üstlenir.
 • Teknik ekibi ile, yurtiçi yurdışındaki makinalarınızın taşınması için demontaj ve montaj hizmetleri verir.
 • Ar-Ge çalışmalarınıza yazılım desteği sunar.
 • Otomasyon sistemleriniz için yazılım güncellemesi yapar.
 • Enerji tasarrufu ile ilgili otomasyon çözümleri üretir.
 • PID ısı Kontrolleri
 • Servo Projeleri
 • Konveyör Otomasyon Sistemleri
 • Elektronik kart ve cihaz tamirleri ve bakımları