Arama Yap

İnvertörler doğru akımı 220V alternatif akıma çevirmek için kullanılan cihazlardır. Harici invertörler 12V veya 24V’luk bir batarya deposundan veya başka sistemlerden aldıkları doğru akımı (DC) 220V alternatif akıma (AC) çevirerek her türlü elektrikli cihazı sorunsuz çalıştırırlar. İnvertör seçimi gümeş enerjisi sisteminde en hassas noktadır ve çok dikkat edilmesi gerekmektedir.

İnvertörlerin çıkış gücüne ve çıkış dalga özelliklerine göre kare dalga, düzeltilmiş sinüs dalga ve tam sinüs dalga olmak üzere çeşitleri mevcuttur.Kullanım yerlerine göre depolamalı ve şebeke bağlantılı olmak üzere iki kullanım alanına ayrılırlar. Tam sinüs invertör şebeke elektriği ile aynı kalitede çıkış verip hiçbir elektrikli cihazın çalışmasında sorun çıkarmamaktadır. Bir çok motorlu alet ilk çalışma anında normal güç tüketiminin birkaç katı güç çektiği için kullanılan inverter kısa süreler için bu güçte (Anlık Çekim Gücü) çalışma özelliğine sahip olmalıdır.

Bu tip inverterler özellikle çok hassas elektronik cihazları çalıştırmak için kullanılabilir.

Yesa Enerji olarak ;müşteri memnuniyetini esas alan firmamızda; 200, 300,500, 600,700, 800, 1000, 1500, 2000, 2200,2500, 3000;4000,5000;8000W ve daha yukarısı güçler için 12,24,48 ve daha yüksek DC gerilimde çalışacak invertörlerimiz mevcuttur. Kullanım alanınızı bildirerek sizin için en uygun invertörün seçilmesini sağlayabilirsiniz.

DEPOLAMALI SİSTEMLERDE KULLANILANLAR

Bu sistemlerde kullanılan invertörler;

1.Modifiye Sinüs invertörler

Modifiye sinüs;tam sinüsün taklit halidir.Kare dalgacıklar ile sinüse benzer dalga elde edilir.Avantajları ucuz olmaları;TV,bilgisayar,küçük ev aletleri,lambaları vs. sorunsuz çalıştırırlar.Fakat verimleri düşüktür.

Bu farkı bazı televizyon,bilgisayar,aydınlatma cihazları,özellikle profesyonel ve endüstriyel amaçla dizayn edilmiş cihazlar algılayabilir.Bu cihaza zarar vermez ama işlev kalitesinde can sıkıcı sorunlar oluşturabilir.

2.Tam Sinüs İnvertörler

Tam sinüs dalga aynı evdeki gibi şebekeden aldığımız çıkıştır.Çok temiz ve düzgündür.Bu yüzden alternatif enerji sistemleri uygulamalarında sorunsuz olarak kullanılabilir,cihazlarınız daha aza ısınır ve verimleri daha yüksektir.Yük olarak motor,klima,buzdolabı çalıştıracaksanız ya da endüstriyel cihaz ve uygulamalar için kesinlikle tam sinüs invertör tavsiye ederiz.

ŞEBEKE BAĞLANTILI SİSTEMLERDE KULLANILANLAR

Şebeke Bağlantılı(Şebeke Senkronizasyonlu) İnvertörler

Elektrik şebekesinin bulunduğu yerlerde, şebeke bağlantılı bir Rüzgar veya PV sistemi, gereken enerjinin bir kısmını tedarik edip, akü yerine mevcut şebekeden yararlanabilir. Enerji alanının öncüleri sayılabilecek bazı ev sahipleri, şebekeye bağlı Rüzgar ve PV sistemleri kullanmaktadırlar. Sistemin her ay şebekeden aldıkları elektrik miktarını azaltmasını istedikleri, ayrıca Rüzgar ve PV sistemler yakıt tüketmediği ve herhangi bir çevresel kirlilik yaratmadığı için bu yatırımı yapmaktadırlar.

Şebeke bağlantılı bir Rüzgar Ve PV sistemine sahip olan bir kimse elektrik alımının yanı sıra her ay elektrik satabilme imkanına da sahiptir. Bu imkan Rüzgar ve PV sistemiyle üretilen elektriğin hemen yerinde kullanılabildiği gibi bir sayaç vasıtasıyla şebekeye de beslenebilmesinden kaynaklanmaktadır. Bir ev veya işyerinin Rüzgar Türbini veya PV modülleri tarafından üretilen elektrikten daha fazlasına gereksinim duyması halinde (örneğin akşamları), söz konusu gereksinim şebekeden karşılanmaktadır. Söz konusu ev veya işyerinin Rüzgar Türbini veya PV blokları tarafından üretilen elektrikten daha azına ihtiyaç duyması halinde, ihtiyaç fazlası olan miktar ilgili şebekeye satılmaktadır. Ay sonunda satılmış olan elektrik bedeli, satın alınan elektrik bedelinden kesilmek suretiyle ödenmektedir.

ŞEBEKE BAĞLANTILI İNVERTÖR NASIL ÇALIŞIR?

Onaylı ve şebekeye uygun bir invertör, Rüzgar Türbini ve PV modüllerinden gelen DC gücünü şebekedeki elektriğin voltaj ve frekans değerlerine tam manasıyla uyacak bir biçimde AC gücüne dönüştürür ve yine şebekenin emniyet ve güç-kalitesi şartlarına uyum gösterir. İnvertörde bulunan güvenlik anahtarları, şebeke gücünün kesilmesi halinde hattan PV sistemini otomatik olarak ayırır. Bu emniyetli ayırma işlemi, şebeke onarım personelini boş sanabilecekleri Rüzgar Türbini ve PV sisteminden gelen elektrik akımına çarpılmaktan korur.

ŞEBEKEYE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ

Birlikte monte edilmiş çok sayıda Rüzgar Türbini veya PV dizisi içeren büyük ölçekli fotovoltaik güç santralleri veya rüzgar santralleri yada hibrit santraller, şebekeler için yarar sağlayabilirler. Elektrik şebekeleri söz konusu sistemlerin kolay kurulumu sayesinde alternatif enerji santrallerini geleneksel güç santrallerinden çok daha hızlı bir biçimde kurabilirler. Rüzgar ve PV güç santralleri bu kolaylık sayesinde şebekenin en çok gereksinim duyulan yerlerine monte edilebilirler. Yine geleneksel güç santrallerinin aksine Rüzgar ve PV santralleri, gereksinim arttıkça kolaylıkla genişletilebilme imkanına sahiptir. Sonuç olarak Rüzgar ve PV güç santralleri sessiz bir biçimde elektrik üretirken yakıt tüketmez ve herhangi bir hava veya su kirliliğine yol açmazlar.