Arama Yap

İNSANLIĞIN ULAŞTIĞI TEKNOLOJİK GELİŞİM,DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ENERJİ İHTİYACINI SÜREKLİ ARTTIRMAKTADIR.YENİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YANINDA SON YILLARDA ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ VE TÜKETİCİLERİ ENERJİ İLETİMİ,ENERJİ KALİTESİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMAKTADIR.


Bu amaçla Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulunun Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 16'ıncı maddesinin 4'üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Reaktif enerji miktarını ölçmek üzere gerekli ölçme düzeneği,mevzuat hükümleri çerçevesinde mesken abone grubu dışında kalan müşteriler tarafından tesis edilir.Bu müşterilerden,bağlantı gücü 50 kVA'nın altında olanlar,çektikleri aktif enerji miktarının %33'ünü aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının %20'sini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tüketmeleri halinde;bağlantı gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise,çektikleri aktif enerji miktarının %20'sini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının %15'ini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde,reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür.

Bu %'lik değerler zamanla revize edilerek yayınlanıp,güncel hale getirilmektedir.
Reaktif enerji tüketim bedeli,elektrik faturalarına "ceza" olarak yansımaktadır.Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz.Aktif harcama sanılarak,reaktif kullanımdan dolayı fazla fatura tutarları ödenir.

Bu duruma düşmemek için tesisinizdeki kompanzasyon sisteminin düzenli olarak takip edilmesi ve periyodik bakımının yapılması gerekmektedir. YESA ENERJİ olarak,tesisinizdeki kompanzasyon sisteminin periyodik bakımını ve onarımını yaparak,hem binanıza,fabrikanıza ya da kullanım alanı ne olursa olsun,tesisinize ulaşan enerjinin kalitesini arttırıyor,hem de sizi reaktif cezalarından kurtarıyoruz.